Senaste nyhet

Omstart Grannsamverkan

Grannsamverkansgruppen gör en ”nystart”  hösten 22 och hoppas få igång en mer aktiv grannsamverkan när pandemin lugnat ner sig. Målet med gruppen är att i alla enkelhet vara engagerade och ”bry oss” om varandra och på så sätt skapa ett mänskligt och tryggt område i Mystängen.

Mystängen är indelad i 7 grupper med ett grannsamverkans-ombud i varje område. Vi har ett nytt gruppombud i område 3 = Gert Erixon hus nr 8. Alexander i hus nr 7 slutar.

Alla grannsamverkans-ombuden samlas minst en gång om året och utbyter erfarenheter från grupperna för att därefter försöka om möjligt utöva ”best practise” inom alla områden. Mer information om områdesindelning och gruppombud finns på soprummens info-tavlor.

Vid grannsamverkans-mötet med gruppombuden tisd. 19 okt 2021 framkom ambitionen att börja använda SFF grannsamverkans-app för att förenkla kommunikationen i grupperna. Inte säkert det passar alla boende i området men om det ”faller väl ut” är målbilden en uppstart innan vår-städdagen.  https://samverkanmotbrott.se/app/

Mvh    Göran Levin Hus nr 40

Information om Mystängens Grannsamverkan hittar ni HÄR

Information

Lösning för epost som inte kommer fram

Uppdaterad information om e-post som inte kommer fram

Om ni inte får mejl, eller våra avier, så finns det lösningar på det:
För Gmail, följ instruktionen HÄR  
För Hotmail, följ instruktionen HÄR 

Glöm inte att informera oss om ni byter e-post adress, Kontakta styrelsen