Senaste nyhet

Skötselområdena startar upp

Observera att det är ny fördelning av ytorna, samt viss justering av husområde.
Flyttade hus:
Från rött till blått: 52, 53, 54, 55, 56, 57
Från blått till grönt: 1, 2, 15, 16 

Justeringar från 2020:
Gröna området: Tillkommande ytor: Övre infart + övre soprum
Blåa området: Tillkommande ytor: Lekplatsen, gångbana mot elcentralen, elcentralen. Borttagna ytor: Övre infart, övre soprum
Röda området: Borttagna ytor: Lekplatsen, gångbanan mot elcentralen, elcentralen

Två hus ansvarar gemensamt att klippa gräsytorna inom sitt område under en ca 2 veckors period per år.
Om man inte kan utföra sitt ”uppdrag” under sin period får man byta med någon annan. Styrelsen kan tyvärr inte åta sig att administrera byten.

Vi ber alla hjälpas åt att få systemet att fungera så bra som möjligt.  
Gräsklippare finns för utlåning inom föreningen.
Kontakta någon i styrelsen för nyckel, se hemsidan.

Skötselområden 2021

 

Information

Felanmälan till Com Hem

Man kan anmäla fel via mejl till Com Hem. I rubriken anger ni vad det är som ni har problem med, (t.ex. Störningar Tivo). I mejlet måste ni även inkludera namn, adress samt telefon nummer så de kan kontakta Er. 
Skicka gärna med en kopia till föreningen också. Adressen till comhem är: kundservice-info@comhem.com