Nyheter

Grannsamverkanfest
4 jun, 2022
Avatar

Bo Hultgren

Skötselområdena är i gång

Om våra system fungerar som de ska, så kommer ni att få ett mejl ca 1 vecka innan det är dags för Er klippning.
När ca halva tiden gått så kommer en påminnelse att skickas ut, (oavsett om ni har klippt eller inte).
Tänkt på att from förra året justerades både områdena och husfördelningen, så kontrollera informationen som skickas ut.
Länk till information och schema hittar ni HÄR

15 maj, 2022
Avatar

Bo Hultgren

Kallelse till vårstädning
9 apr, 2022
Avatar

Bo Hultgren

Kallelse till föreningsstämma 2022

10 feb, 2022
Avatar

Bo Hultgren

Vattenmätarna i fastigheten

Angående utredning om utbyte av vattenmätare
Som information: vattenmätarna i varje fastighet är föreningens ansvar.

Styrelsen har utrett frågan om att göra ett utbyte av alla vattenmätare i området, och tagit in ett par offerter. Kostnaden att byta ut alla mätarna är väldigt hög, och mervärdet uppfattas väldigt lågt. 

Differensen på de inskickade siffrorna avviker väldigt lite mot den faktiska förbrukningen som vi kontrollerar på mätarna som VA-verket ansvarar för, (som byts vart 5:e år).

Därför har styrelsen beslutat att inte gå vidare med frågan till stämman, och istället byta de mätare som inte fungerar eller har oljud.

För att hålla ner kostnaderna så föredrar vi att vi i största möjliga mån att samlar ihop ett antal hus till varje byte. Tänk på att Er avstängning som finns på utsidan av fastigheten måste vara tillgänglig och fungerande.

Konsolen med de 2 avstängningskranarna som finns på var sin sida om vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar, och det kan finnas ett behov av ett utbyte av dessa. Kostnaden för byte av konsolen kommer att faktureras fastighetsägaren.
Se information här: Vattenmätarkonsol

Vid behov av byte av vattenmätare, skicka ett mejl till info@mystangen.se. Bifoga felbeskrivning, husnr, telefonnr samt om ni behöver byta konsol. Styrelsen kontaktar lämplig firma för bytet.

30 jan, 2022
Avatar

Bo Hultgren