Nyheter

Extra stämman inställd

Stämman är inställd. Detaljer har skickats ut via mejl.

Förslag om nya parkeringsregler

Här kommer lite information på förslaget vi i styrelsen har diskuterat när det gäller våra besöksparkeringar.

Bakgrunden till att vi har tagit upp dialogen med vårt parkeringsbolag, är följande:

Vi ser att personer ofta använder våra få parkeringsplatser när de tar bussen eller besöker någon på andra sidan vägen. Detta leder till att i vissa fall så är det svårt för våra gäster att få en parkeringsplats.
Med dagens system, (där vi har 6 timmar gratis parkering), är det svårt för parkeringsbolaget att bötfälla någon, då det krävs frekventa besök, vilket de tyvärr inte har möjlighet till.

Vårt förslag, (som ännu inte är beslutat, utan vi vill få in synpunkter från våra medlemmar):
Ta bort gratisparkeringen och avgiftsbelägga våra besöksparkeringar, där vi kan ha olika avgifter beroende dag och tid på dygnet. T.ex. en högre avgift under dagtid på vardag och helg, och en lägre på kvällar. Exakta summor har inte beslutats ännu.

Betalningen görs via en app i telefonen, (som kan vara kopplad mot ett kredit- kontokort, eller via ett sms, (då skickas räkning hem).

Vad blir detta för konsekvenser för oss i föreningen?
I stort sett inget. Våra parkeringstillstånd, (som finns att låna hos varje styrelsemedlem), kommer att gälla. Dessutom så har de flesta husen i området plats för någon extra bil till sina besökare, (eller så pratar man snällt med sin granne).

Fördelar:
Lättare för parkeringsbolaget att kontrollera och bötfälla bilar som inte har anmält sin närvaro.
85% av intäkterna av avgifterna kommer att gå till föreningen, dock inte eventuella böter.
Mindre okynnesparkerande på våra få parkeringsplatser.

Nackdelar:
Våra besökande får betala en slant om de ska stå på våra besöksplatser, om man inte har hämtat ett parkeringstillstånd.
Kräver viss planering när man får gäster som måste använda besöksplatserna, (hämta parkeringstillstånd).
Kan få utomstående att parkera som struntar i att det kostar, (men det är nog ingen skillnad mot idag, förutom att vi förhoppningsvis får in en slant från dem).

Styrelsen tar tacksamt emot Era synpunkter om vårt förslag.
Om vi inte hör några invändningar mot detta, så kommer det att införas senare under året.
När det sker kommer självklart information att skickas ut.

Nya parkeringsregler

Styrelsen beslutade att inte gå ut och ge några svar till var och en av de som skickade in synpunkter, utan vi tog till oss det som berörde ärendet.

Från 1 januari 2018 så kommer vi ha nya parkeringsregler för våra besöksparkeringar.

  • Parkeringen kommer tillsvidare att vara gratis, men ändras från 6 timmar till 3 timmar.
  • När man parkerar på någon av våra besöksparkeringar så måste man ”anmäla” sitt besök via en app eller sms.
  • Nya skyltar kommer att sättas upp med tydlig information om hur det fungerar.
  • Nya tidsbegränsade parkeringstillstånd införs, (som även i fortsättningen finns hos samtliga styrelsemedlemmar). Dessa tillstånd är en engångstyp, dvs man behöver inte lämna tillbaka dem efter användning.
  • P-bolaget kommer att öka på sin bevakning av våra gator för att förhindra parkering på dessa, (då det riskerar att hindra utryckningsfordon).

Kallelse till vårstäd