Nyheter

Lägesrapport Grannsamverkan Mystängen

Grannsamverkan är uppstartad i Mystängen sedan oktober 2019. Grannsamverkan bygger på hanterbara grupperingar som skapar trygghet och välmående i sin egen omgivning. Sju grupper är av den anledningen områdesindelade i Mystängen och det finns utsedda kontaktombud i varje område. Information om indelning och vilka kontaktombuden är finns på insidan soprumsdörren i respektive område.

Nästa steg är att grupperna hittar samarbetsformer och lämpligt kommunikations forum internt som passar boende i respektive gruppering. Att vara med i någon av grupperna är självklart helt frivilligt.

Kontaktombuden har haft två möten sedan uppstarten och planerar nästa uppföljningsmöte veckan innan vår-städdagen för att bl.a. planera informationsdelen på städdagen. Tanken med uppföljningsmötena är att få ett helhetsperspektiv och samtidigt gå igenom ”best practise” hur grupperna startat upp verksamheten, utbyta erfarenheter och få förslag på hur vi skall arbeta tillsammans på bästa sätt.

Mystängen Grannsamverkan har Håkan Bredinge som kontaktperson hos Polisen, en rutinerad erfaren polisman välkänd i området som bistår oss med tips och hjälp vid olika situationer. Håkan kommer att besöka Mystängens årsmöte den 18 mars för att presentera sig själv, ge tips och idéer om hur vi skall arbeta tillsammans för att nå resultat. Förhoppningsvis får årsmötet en bra uppslutning av den anledningen för det är en väsentlig del av tryggheten i vårt framtida boende.

Har ni tips och idéer för att förbättra, optimera verksamheten så tas detta tacksamt emot, kontakta kontaktombudet i ert område eller Levin på Mystängen 40.

Mvh Grannsamverkangruppen

Angående TV och Cmore

Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

 

Vattenavläsning 2019

Dags att lämna sin vattenavläsning för 2019

Det är ok att lämna sin avläsning innan den sista december. Det vore underbart för oss att slippa gå runt och samla in de sista avläsningarna den 1 januari.

Ni lämnar Er mätarställning HÄR

Tänk på att det finns en kontroll på att Er avläsning känns sannolik med jämförelse från tidigare år.

Stort tack!

Ännu en lyckad städdag!

Stort tack till Er alla som bidrog till att på nytt igen få vårt område ännu finare. Givetvis gäller även detta till Er som gjorde extra uppgifterna. Om ni har förslag på förbättringar, inköp osv, hör av Er till oss i god tid innan nästa städdag.

Höststädning