Nyheter

Inför föreningsstämman 2012

Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar:

  • Bo Seger nr 21
  • Ulf Linnarsson nr 36
  • Bo Hultgren nr 20
  • Marie Hultgren nr 20
  • Heli Stenborg nr 30
  • Anna-Karin Jansson nr 25
  • Dan Ulmestrand nr 45

Sittande styrelsemedlemmar:

  • Tore Anderssen nr 41
  • Mattias Östberg nr 7

OBS: Årsstämmohandlingarna kommer att finns tillgängliga för granskning from måndag 12/3 hos samtliga styrelsemedlemmar.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

På stämman kommer ny rutin för städavgifter att meddelas.

Kallelse till höststäddag 2012

Söndag 7 oktober kl:10.00
Samling vid lekplatsen

Sista anmälningsdag för extra uppgift är 15 september.
Uppgiften måste utföras innan städdagen.
Styrelsen utser lämpliga uppgifter.

Vänligen meddela någon i Styrelsen om ni inte kan närvara på städdagen, även om ni inte vill ha en extra uppgift. Tack!

Observera den nya rutinen:
Anmälan om närvaro OCH avslutad uppgift MÅSTE göras till ansvarig gruppledare.
Om så inte sker räknas det som frånvaro, och inga pengar återbetalas i november.

Förslag på förbättringar i området mottages tacksamt,
(i god tid innan städdagen)!

Valberedningens förslag m.m.

Här kommer valberedningens förslag till styrelse:

Tore Andersen, nr 41, ställer upp på nytt som ledamot på 2 år
Dan Ulmestrand, nr 45 och Ulf Linnarsson, nr 36, som suppleanter på 1 år
Omval på Bo Hultgren, nr 20, och Marie Hultgren, nr 20, på 2 år eftersom det har blivit en miss på en tidigare stämma på mandattiden

Till revisorer föreslås:
Bengt Ellison, nr 3, och Anki Cederlöf, nr 43.

Heli Stenborg går in i valberedningen.

Inkomna motioner:

Sätta upp staket och plank runt bandyplan. Nr 32
Sätta upp bänkar runt bandyplan. Nr 60
Sätta upp återvinningskärl för pappersförpackningar och plast. Nr 60

Kostsamma beslut:

Belysning på bandyplan. Pris ca 80000kr
Gräsklippning av området. Pris ca 70000kr

VIKTIGT: Om ni inte kan närvara på stämman, lämna fullmakten på Era beslut till någon granne eller till styrelsen!
Fullmakten måste innehålla Era beslut, husnr och underskrift. Endast 1 fullmakt per närvarande hushåll.

Kallelse till Höststäddag 2013

Söndag 13 oktober
Kl. 10-16, Lunch 12-13
Samling vid lekplatsen.

Sista anmälningsdag för extra uppgift är 25 september.
Uppgiften måste utföras innan städdagen.
Styrelsen utser lämpliga uppgifter.

Anmälan görs till ansvarig "arbetsledare" vid start och avslut av dagen.
Styrelsen kommer att fördela återstående uppgifter efter lunch, där alla förväntas vara kvar, så att alla uppgifter kan slutföras gemensamt.

Välkomna!

Gårdsfesten inställd

Gårdsfesten inställd pga för få inbetalningar.
Tråkigt när så stort intresse fanns vid rundvandringen.

Festkommittén har avslutat sitt uppdrag.