Styrelse 2021

Avatar
Bo Seger - Husnr: 21

Ordförande - Uppdrag till: 2022

031-572778, 070-7744541

Avatar
Bo Hultgren - Husnr: 20

Sekreterare - Uppdrag till: 2023

031-572763, 0733-332097

Avatar
Marie Hultgren - Husnr: 20

Kassör - Uppdrag till: 2023

031-572763, 0709-858591

Avatar
Anna-Karin Holmström - Husnr: 25

Ledamot - Uppdrag till: 2022

031-574032, 0709-836038

Avatar
Ulf Linnarsson - Husnr: 36

Ledamot - Uppdrag till: 2023

031-572024

Avatar
Tore Andersen - Husnr: 41

Suppleant - Uppdrag till: 2022

031-3231628, 0765-531628

Avatar
Dan Ulmestrand - Husnr: 45

Suppleant - Uppdrag till: 2022

031-575949, 070-5606436

Revisorer

Avatar
Lise-Lott Turja - Husnr: 39

Revisor - Uppdrag till: 2022

Avatar
Heli Stenborg - Husnr: 30

Revisor - Uppdrag till: 2022

Valberedning

Avatar
Anders Fernheden - Husnr: 11

Sammankallande - Uppdrag till: 2022

Avatar
Åsa Backola - Husnr: 22

Valberedning - Uppdrag till: 2022

Avatar
Lars Joelsson - Husnr: 79

Valberedning - Uppdrag till: 2022

Avatar
Johan Kling - Husnr: 61

Valberedning - Uppdrag till: 2022

Avatar
Vakant - Husnr: 0

Valberedning - Uppdrag till: 2022

Hemsidan

Avatar
Bo Hultgren - Husnr: 20

Hemsidan - Uppdrag till: 2023

031-572763, 0733-332097

Avatar
Robbin Hultgren - Husnr: 20

Utvecklare - Uppdrag till: 2022

031-572763


Historiska styrelser

2021 | 2020 | 2019