Vanliga frågor

Brunnar & avlopp
Varje husägare ansvarar för att hålla de brunnar som finns i anslutning till sin tomt fria från gräs, löv och annat skräp. Om brunnarna behöver rensas mellan städdagarna så kan det göras av drabbad husägare för att undvika dyra kostnader. Föreningen har en speciell skopa som kan lånas för ändamålet. Kontakta någon i styrelsen.
Om det blir stopp i Ert avlopp så får ni själva ombesörja och bekosta åtgärd. Om det är stopp i brunnar eller avloppsledningar utanför Er tomtgräns, då kontaktar ni någon i styrelsen som tillkalla servicebil.

TV & bredband
Om ni har problem med TV-bild eller ljud, eller med bredband som ingår i föreningens avtal, kontakta Tele2 på telefonnr: 0772-252525. Skicka även en kopia av anmälan till föreningen, info@mystangen.se
Det är absolut förbjudet att flytta, ta bort eller lägga till uttag själv. Det måste göras av Tele 2's tekniker. Det beställs via:
Bäcks installation: 0300-71999, info@backinstallation.se
eller
Primär, Magnus Andersson 0707-688656.
Ett felaktigt uttag kan störa ut hela området.
Vårt serviceavtal med Tele2 gäller även för uttagen i fastigheten.
Kolla gärna med Era grannar om det har samma typ av problem innan ni kontaktar Tele2. Om felet berör fler fastigheter, så skall de skicka ut en tekniker omgående. Meddela detta snarast möjligt till styrelsen så de kan begära hit servicetekniker.

Gemensamma ytor
Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla ordning i området. Om ni uppmärksammar att någon inte har utfört sin uppgift med skötseln, så måste ni vidtala detta till berörd person. Om uppgifterna inte utförs, så blir det en mycket högre avgift för oss alla på sikt, eftersom jobbet då kommer att läggas på entrepenad.

Lekplatser, aktivitetsytan, fotbollsplan, boulbanan
Skräp och normal nersmutsning hanteras av den som upptäcker det.
Vid större brister, kontakta styrelsen.

Vägar och gångbanor
Skulle någon skada uppstå på vägar eller gångbanor, kontakta någon i styrelsen.
Vid tomtgräns ansvarar respektive husägare för att ordningen upprätthålls. På gemensamma ytor så plockas skräp och ogräs upp av den som upptäcker det. Större brister meddelas till styrelsen.
Vinterväghållning, såsom skottning och halkbekämpning utförs av entreprenad. Om skador sker i samband med vinterväghållningen av entreprenör på enskild husägares egendom, kontakta styrelsen omgående.

Förråd och soprum
Det är absolut förbjudet att sätta upp spaljéer, piltavlor eller annan egendom på väggarna till soprum och förråd. Det måste finnas utrymme mot väggarna att underhåll kan utföras på enkelt sätt. Vid brister, kontakta styrelsen.

Belysning
Det förekommer att någon av gatubelysningens lampor slocknar. Eftersom vi inte har någon fastighetsskötare måste alla husägare hjälpas åt. Upptäcker du en trasig lampa i närheten av din tomt, får du låna en stege ur föreningen förråd. Vi har reservlampor. Kontakta någon i styrelsen.

Sophantering
Då den största kostnaden för föreningen är sophantering, så därför är det vår allas skyldighet att försöka minimera mängden av övrigt avfall, och satsa på att sortera avfallet på bästa sätt. Självklart är det inte tillåtet att använda sopkärlen att slänga avfall som borde lämnas till närmaste återvinningsstation. Kameraövervakning med inspelning görs, och används endast om brister upptäcks. Då konfronteras berörd husägare med en tillrättavisning. Filmen kan också i vissa fall hjälpa till att återlämna kvarglömd soprumsnyckel. Vid problem med sophantering eller utrustningen i soprummen, kontakta någon i styrelsen eller använd formuläret under "Kontakt".

Vid flytt
Meddela styrelsen överlåtelsedatum, om möjligt, namn, personnr, telefonnr samt mejladress till de nya ägarna. Kostnader för vatten och ev avgift görs upp mellan gammal och ny ägare. Styrelsen kan supportera med kostnaden om så önskas.

19 nov, 2022
Avatar

Bo Hultgren