Välkommen

Mystängens samfällighetsförening önskar nyinflyttade lycka till med nyförvärvet av ett parhus. 

Här hittar du viktig information om samfälligheten:

Kuriosa om Mystängen...

Ett 11,3 hektar (113 249 m2) stort område 150 meter söder om gränsen till Rödbo, som norr och öster avgränsades av Ingebäck, i söder av Kärra och i väster av Svankällevägen, som avstyckades 1907 från Hammaregården 2:2, Bergegården 1:2 och Svenskegården 6:2 (dvs från de ägor som låg under Nortagene). Det ägdes då av hyttarbetaren Otto Pontus Johansson genom köp av J.A. Eriksson, J.M. Jonsson, C.W. Nyvalisson, N.M. Hallbäck och Axel E. Eriksson. Med början 1924 har det delats i ett flertal tomter och senare delen av 1990-talet har en avsevärd "förtätning" ägt rum. Av det ursprungliga området utgjordes omkring 9 tunnland av åker och där odlades spannmål, potatis, foderväxter och blommor. Det första huset var den från Rönnings båtmanstorp enligt uppgift år 1909 hitflyttade stugan, vilket ännu står kvar, om än något ombyggd. Redan på kartan 1907 är emellertid huset angivet på tomtens nordligaste del omkring 90 meter från Svankällevägen.

Namnet Mysterna

Namnet Mysterna kommer av myst, som betecknar en liten mosse. Den "uppsnyggade" formen Mysterna är således felaktig. Det kan också sägas, att delar av Ingebäcks utmark (en smal remsa längs gränsen mot Kärra ända upp till Rönning) förr kallades "Mustera".

 

Tänk på att området är barnrikt.

Kör med omdöme!

19 nov, 2022
Avatar

Bo Hultgren